February 03, 2011

Memberi Makan Dan Minum Semasa Kematian.


Memberi makan pada orang ramai semasa kematian oleh keluarga si mati, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita dan seharusnya patut disemak kembali supaya ianya mengikut landasan yang betul mengikut syarak, semoga kita semua mendapat keredaan daripada Allah swt. Ada tiga perkara yang tersebut di bawah ini dimana perlu diingatkan dalam perkara memberi makan kerana ianya boleh jadi:
  1. Sunat,
  2. Makruh, dan
  3. Haram.
1. Sunat hanya bagi jiran sama ada dekat ataupun jauh serta kerabatnya yang memberi makan kepada keluarga si mati cukup pada siang dan malamnya. Khabar berita tentang Saidina Jaafar Bin Abi Talib pada perang Mutah, Nabi berkata: "Perbuatlah oleh kamu makanan bagi keluarga Jaafar..." (Hadis riwayat Ahmad dan Tarmizi).

2. Makruh lagi bidaah bagi keluarga si mati memberi makan kepada orang ramai semasa kematian dan selepas mengkebumikannya. Kata Sheikh Ibnu Hajar, walau dengan si mati berwasiat sekalipun. Tetapi jikalau dengan bernazar maka kata setengah alim ulama sah wasiatnya kerana memberi makan kepada yang datang bertakziah. 

   Kata Sheikh Jamal, makruh lagi bidaah dengan barang yang di makan mempunyai unsur-unsur 'kifarat', 'wahsha', tiga malam, malam ketujuh, malam empatpuluh, malam seratus dan sebagainya. Adalah tiada makruh bagi sesiapa yang ada atasnya sesuatu hak orang, maka hendaklah ianya dikerjakan sepertinya sunat atau wajib.

3. Haram itu pula terjadi jika makanan yang diberikan itu datang daripada harta si mati yang sedang diratapi oleh keluarganya, serta ada hutang-hutang yang belum diselesaikan, anak tanggungan yang ramai dan sebagainya. 


Rujuk Kitab 'Bughyatu al-Tulab' Bhg.2 ms 33 dan 34.
Rujuk Kitab'Furu Al-Masa'il' ms 610 dan 611.
Rujuk Kitab'Sabil al-Mukhtadin' Bhg.2 ms 87.


No comments: